Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

755608S Bird Ecology and Conservation (ex-Lintujen lisääntymiskäyttäytyminen) 2 op (Seppo Rytkönen, Kari Koivula)

750366A LuK-seminaari   750366A LuK-seminaari ja tutkielma 10 op (Seppo Rytkönen, Timo Muotka)

750366A LuK-loppukuulustelu 5 op (Markku OrellTimo Muotka)

751306A Maaeläimistön kenttäkurssi / Terrestrial animals field course 5 op (Seppo Rytkönen)

...