Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

harjoitus 1 ratkaisu1
harjoitus 2 ratkaisu2
harjoitus 3 ratkaisu3
harjoitus 4 ratkaisu4
harjoitus 5 ratkaisu5
harjoitus 6 ratkaisu6
harjoitus 7 ratkaisu7
harjoitus 8 ratkaisu8
harjoitus 9 ratkaisu9
harjoitus 10 ratkaisu10
harjoitus 11 ratkaisu11
harjoitus 12, käsitellään harjoituksissa to 29.11. ratkaisu12

Tehtyjä harjoituksia voi palauttaa harjoitusajan jälkeen viikon ajan. Huom, harjoituksen 12 viimeinen palutuspäivä on 4.12. Palautuslaatikko on huoneen TE303 vieressä.

...