Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti: Joonas Keski-Rahkonen

Luentomoniste Analyyttinen mekaniikkaWhere to find the corresponding material in English?
Luentojen eteneminen / Progress of the lectures

 

Tehtyjä harjoituksia voi palauttaa harjoitusajan jälkeen viikon ajan. Huom, harjoituksen 12 viimeinen palutuspäivä on 4.12. Palautuslaatikko on huoneen TE303 vieressä.

...

Aikaisempia tenttejä / Earlier examinations Tentit/Examinations

Opintojakso on luennoitu vuosittain syyslukukaudella / The course has been lectured yearly in autumn semester

...