Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

763310A Analyyttinen mekaniikka (6 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Analytical mechanics, course's WebOodi-page


Luennot syksyllä 2011 / Autumn 2011

Luennot: ke 10-12, sali TE320 (7.9.-30.11.)
Harjoitukset: ma 14-17, sali TE320 (12.9.-28.11.)
Päätekoe:

Luennoitsija: Erkki Thuneberg
Harjoitusassistentti: Jukka Isohätälä

Luentomoniste Analyyttinen mekaniikka; Where to find the corresponding material in English?
Luentojen eteneminen / Progress of the lectures

harjoitus 1 ratkaisut 1
harjoitus 2 ratkaisut 2
harjoitus 3 ratkaisut 3
harjoitus 4 ratkaisut 4
harjoitus 5 ratkaisut 5
harjoitus 6 ratkaisut 6
harjoitus 7 ratkaisut 7
harjoitus 8 ratkaisut 8
harjoitus 9 ratkaisut 9
harjoitus 10 ratkaisut 10
harjoitus 11 ratkaisut 11
harjoitus 12 ratkaisut 12
Tehtyjä harjoituksia voi palauttaa harjoitusajan jälkeen viikon ajan. Palautuslaatikko on...

Kaavakokoelma tenttiin / Collection of equations for the examination

Vanha tentti 8.12.2010: tenttitehtävät, tehtäväkohtaiset pisteet


Aikaisempia harjoituksia / Earlier exercises 2009

Aikaisempia tenttejä / Earlier examinations Tentit/Examinations

Opintojakso on luennoitu vuosittain syyslukukaudella / The course has been lectured yearly in autumn semester


Teoreettisen fysiikan opintojaksot ja opetusaikataulut