Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toteutustavat: 30 h luentoja, oppimispäiväkirja (pakollinen), ryhmätyö ja seminaari (pakollinen) ja tentti (vapaaehtoinen). Arviointi: 1-5 / hylätty. 

...

Vastuuhenkilö: Arja Kaitala.

 Alustava kurssiohjelma

Kurssimateriaali

Oppimispäiväkirjaohje

...