Child pages
  • ohjeet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Surffasin verkossa ja laitoin listan malliportfolioita sekä ohjeita portfolion tekoon ja arviointiin. Edellisiä löytyy aika helposti, mutta jälkimmäistä ei niinkään (-Tuomo).

Verkosta löytyneitä opetusportfolioita
Sinikka Pölläsen reflektiivinen portfolio

Huom. ovat docx-muodossa, eli avaamiseen tarvii uuden wordin tai OpenOfficen (-Salla)