Child pages
  • Linkkejä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ohessa joitakin linkkejä neuvoihin ja kokemuksiin wikin käytöstä opetuksessa. Niitä voisi ryhmitellä erilaisten opetustilanteiden ja -tarpeiden mukaan, ja lisätä niihin linkit keskeisimmille sivuille, jotta muut osaisivat hahmottaa asian paremmin. Mutta tämä huomenna hyvänä päivänä..

Linkkejä wikin käyttöön opetuksessa:

http://laatupiiri.wikispaces.com/Wikin+rakentaminen

http://jml.kapsi.fi/jussi/portfolio/tekstit/tutkielma_-_wiki_verkko-opetuksessa.php (Opinnäytetyö wikin käytöstä opetuksessa)

http://pedakurssi.wikispaces.com/Wiki+opetuksessa (Kritiikitöntä suhtautumista TVT:hen ja wikiin).

http://www.polarshift.fi/fi/2010/11/16/Confluence+opetuksessa+ja+tutkimuksessa (Hyviä esimerkkejä wikin käytöstä, mutta huomaa kirjoittajan sidonnaisuus).

http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon (Paljon teknisiä neuvoja. Tommi Hindbergin kokemukset wikin käytöstä ryhmätyössä mainioita).

http://www.itdl.org/Journal/Jan_07/article02.htm (Perusteellinen artikkeli Wikipediasta ja wikistä. Historiaa, analyysiä ja joitakin tulevaisuuden visioita. Jonkin verran myös kriittistä tekstiä, ja kannattaa ottaa huomioon kirjoittajan tausta).