Child pages
  • Wikin käyttö opetuksessa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Luentomateriaalin jakaminen

  • Vaihtoehto raskaammille systeemeille kuten Optima.

2. Keskustelufoorumi

  •  

3. Ryhmätyöt

  • Yhteisöllinen oppiminen on yksi parhaimpia wikin sovelluksia

...

  • , koska yhteisesti tuotettu materiaali on saatavilla yhdessä paikassa, ja kaikilla on materiaalin muokkausmahdollisuus. Wikissä on myös mahdollisuus seurata kunkin ryhmän jäsenen panosta. Opiskelijoille on hyvä tehdä selväksi heti alussa wikissä toteteutettavan ryhmätyöskentelyn pelisäännöt, kunka aktiivisuus vaikuttaa arviointiin, jne.

Linkkejä: 1 , 2

4. Kirjallisen työn säilytys ja muokkaus

  • Ilmeisesti ei kovin paljon käytetty ominaisuus, mutta periaatteessa tarjoaa mahdollisuuden kirjallisten töiden, mukaanlukien gradu, kirjoittamiseen ja ohjaajien kommentoimiseen.

5. Haittapuolia

  •