Child pages
  • Wikin käyttö opetuksessa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  •  Wikin ja muiden sähköisten alustojen haittapuoleksi voisi lukea ihmisten välisen kontaktin vähenemisen. Moni kuitenkin haluaa työskennellä ryhmässä, käydä välillä kahvilla ja jatkaa taas. Toki kursseilla on molempia elementtejä; sekä sähköistä että kokoontumisia. Erilaisten nettikeskustelupalstojen suosio osoittaa, että verkossa viihtyviä "anonyymiä sosiaalisuutta" suosiviakin on paljon.
  • Irina Rekirannan Helsingin yliopistoon tekemässä pro gradussa esitetään verkko-opetuksen käyttämättömyydelle syiksi mm. ajanpuutetta sen opetteluun tai koulutuksen puutteen. Nämä varmasti ovat vaikuttimena Wikin käytössäkin; uuden oppiminen vaatii aikaa ja opastusta, mikä koetaan haitaksi.
  • Linkki 1