Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Viimeisimmät suurelle yleisölle suunnatut kirjat, joita laitoksen tutkijat ovat olleet kirjoittamassa:

  • Jouni Jussila, Aurora - revontulien taivaallinen näytelmä (WSOY 2002); Jussila vaikutti kirjansa kirjoittamisen aikana avaruusfysiikan ryhmässä.
  • Juhani Kakkuri ja Sven-Erik Hjelt, Ympäristö ja geofysiikka (Ursa 2000); emeritusprofessori Hjelt toimi geofysiikan professorina 1975-2004.
  • Kari Kaila, Revontulet (Ursa 1998); Kaila toimii laitoksen lehtorina ja tutkii revontulia avaruusfysiikan ryhmässä.