Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

761118P-01 Mekaniikka 1, luento-osa ja tentti. Mahdollisista laboratoriotöistä ilmoitetaan myöhemmin.

 

...

761313A Atomifysiikka 1

 

...

761310A-01 Aaltoliike ja optiikka, luento-osa ja tentti. Mahdollisista laboratoriotöistä ilmoitetaan myöhemmin.

766348A Termofysiikka, 7 opvanhamuotoinen

...

. Tätä kurssia ei enää luennoida tässä laajuudessa.

Fysiikan laboratoriotöitä

...

761119P-01 Sähkömagnetismi 1, luento-osa ja tentti. Mahdollisista laboratoriotöistä ilmoitetaan myöhemmin.

 

...

761312A Sähkömagnetismi 2

 

...

Fysiikan laboratoriotöitä