Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Seuran säännöt ja jolla on tutkinto maantieteestä tai jonka koulutus/muu toiminta liittyy maantieteeseen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa kannattajajäsenyydellä.

Vuonna 2017 2019 jäsenmaksu on 18 € ja 8 € opiskelijoilta. Jäsenmaksun suorittaneille lähetetään jäsenkirje säännöllisin väliajoin sekä Nordia Yearbook vuoden lopussa. Lisäksi jäsenyys oikeuttaa osallistumaan seuran järjestämiin tapahtumiin sekä 20 %:n alennukseen seuran julkaisuista.

...