Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Kotavaara & Rusanen1/2016

Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti

24 17
Huotari, Nissinen & Rusanen1/2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluevaikutukset

6 4
Muilu, Kotavaara, Ponnikas, ym.3/2013

Oulun kuntaliitoksen ja Kainuun hallintomallikokeilun vaikutukset maaseutuasumiseen ja -alueisiin

7 €
Määttä-Juntunen, Pöllänen & Rusanen2/2013GIS-pohjainen toimintamalli henkilöautoliikenteen tuottaman CO2-päästön arviointiin: "Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA)" -hankkeen loppuraportti4 €
Tervo-Kankare & Vainikka (toim.)1/2013Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry 50 vuotta: Puoli vuosisataa esitelmiä, ekskursioita, julkaisutoimintaa ja yhteistyötä4 €

Hirvonen & Kotavaara

1/2012

ESPON tekee tulosta

5 €

Määttä-Juntunen & Rusanen

2/2010

GIS-menetelmiä kaupan suuryksiköiden saavutettavuuteen liittyvien hiilidioksidipäästöjen arviointiin: "Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla (CO2)"-hankkeen loppuraportti

3 €

Hätälä & Rusanen

1/2010

Suomen aluerakenteen viimeaikainen ja tuleva kehitys

3 €

Anttonen (toim.)

2/2009

Maantieteet muutoksessa- Transforming Geographies

5 €

Rusanen (toim.)

1/2009

Viisi vuosikymmentä oululaista maantiedettä

8 €

Kauppila & Saarinen (toim.)

1/2008

Inarin matkailuerot ja työpaikat

5 €

Hiltula & Rusanen

1/2006

Maankohoamisen dynaaminen maisemamalli. Paikkatietotyökalu alueiden käytön suunnitteluun

5 €

Jauhiainen & Suorsa (toim.)

1/2005

Kansainvälistyvä Oulu - monikulttuurinen Oulu?

5 €

Kuikka (toim.)

3/2004

Asukaskeskeisiä suunnittelumenetelmiä kylien kehittämiseen

3 €

Hynönen & Kutilainen

2/2004

Elämää cityyn ja särkille. Kalajoen matkailun kehittäminen

3 €

Kutilainen

1/2004

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kalajoella vuonna 2001

3 €

Epäilys, ym.

2/2003

ASU KYLÄSSÄ Kokemuksia asukaskeskeisestä kylien suunnittelusta Pohjois-Pohjanmaalla.

SOLDOUT

Mäkiniemi & Äikäs

1/2003

Kulttuurista elinvoimaa. Lähtökohtia Oulun Eteläisen alueen kulttuuritoiminnan kehittämiselle.

3 €

Maantieteen laitos

1/2002

Maantiede, maisema ja ympäristö: tutkimuksen ja opetuksen haasteet

3 €

Rusanen, ym.

2/2001

Tuloerojen alueellinen ja paikallinen dynamiikka Suomessa vuosina 1989-1997

3 €

Häkkilä, ym.

1/2001

Koillismaan elinkeinoelämän kehittäminen, III osa

3 €

Häkkilä, ym.

2/2000

Koillismaan elinkeinoelämän kehittäminen, II osa Inarin kunnan matkailututkimus

SOLDOUT

Kauppila

1/2000

Aluekehitys ja matkailu - tapaustutkimus eräistä Pohjois-Suomen seutukunnista vuosina 1988-1997

3 €

EGEA

5/1999

Changing Europe Transformations in Culture and Nature. Report on the X Annual EGEA Congress in Lammi, Finland September 19th to 27th 1998 

3 €

Alakiuttu, ym.

4/1999

Inarin kunnan matkailututkimus

SOLDOUT

Muilu, ym.

3/1999

Huoltosuhde käsitteenä ja alueellisena ilmiönä. Paikkatietonäkökulma.

SOLDOUT

Hietala, ym.

2/1999

Koillismaan seutukunnan elinkeinoelämän kehittäminen

SOLDOUT

Äikäs (toim.)

1/1999

Pohjoinen ympäristö ja yhteiskunta. 6. Nordia-päivä Oulun yliopistossa 20.11. 1998

3 €

Kauppila

1/1998

Alueet matkailutuotteena. Matkailun muutokset eräissä Pohjois-Suomen kunnissa vuosina 1987-96

SOLDOUT

Kauppila

3/1997

Miksi Kuusamoon? Tutkimus Kuusamon kesävetovoimatekijöistä

SOLDOUT

Kauppinen

2/1997

Muuttuva maaseutu paikkatiedon perusteella

3 €

Hietala & Malila

1/1997

Oulun seutukunnan matkailuselvitys

3 €

Kauppila

2/1996

Miksi Kuusamoon? Tutkimus Kuusamon talvivetovoimatekijöistä

SOLDOUT

Halme, ym.

1/1996

Suomen aluerakenteen muutoksia eri aluetasoilla - paikkatietosovelluksia

SOLDOUT

Kauppila, ym.

1/1995

Kalajoen hiekkasärkkien matkailu: Tutkimusraportti I

SOLDOUT