Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Warning
titleHUOMIO!

Kurssi 410014Y löytyy jatkossa omasta wikistään: Etusivu 410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Info
titleKurssin kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • pystyy hyödyntämään yliopiston teknistä infrastruktuuria
  • osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opettamisen ja oppimisen apuvälineenä
  • osaa käyttää keskeisiä työvälineohjelmia ja tunnistaa niiden pedagogisen soveltamisen lähtökohdat
  • tunnistaa uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset opiskelussa ja opettamisessa
  • osaa suhtautua kriittisesti tarjolla oleviin palveluihin

Ajankohtaista

Blog Posts
labels410014Y

Panel
titleValikko
Children Display