Child pages
  • Sähkömagnetismi 1, kesäkurssi 2019

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

761119P-

...

01 Sähkömagnetismi 1, luento-osa, kesäkurssi 2019

Sähkömagnetismi 1:n luento-osan kesäkurssi on tuutoroitua itseopiskelua. Teoria luetaan itsenäisesti. Laskuharjoitustehtäviä lasketaan tapaamisissa ja niistä voi kysyä neuvoa. Useimmiten pelkät tapaamiset eivät riitä, vaan tehtäviä joutuu miettimään tapaamisten ulkopuolellakin. Kurssiaikataulu on tiukka. Tehtävät tulevat alla olevaan taulukkoon linkkeihin Jakso 1, Jakso 2 ja niin edelleen. Tehtävistä saa pisteitä (max 6), jos ne näyttää annetun aikataulun mukaiseti kurssin tuutorille. Nämä pisteet lisätään tenttipisteisiin samanarvoisina.

...