Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uuden LDAP-autentikoinnin vuoksi käyttöoikeuksissa voi olla muutoksiaWikin käyttäjien autentikointi tapahtuu nyt shibbolethin sijasta LDAP-palvelimen kautta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä wiki-tukeen: wiki (at) oulu (piste) fi

...

Yliopiston henkilökunta kuuluu ryhmiin oy-staff, oy-users sekä confluence-users. oy-staff ryhmän jäsenet pystyvät luomaan uusia wiki-alueita.

HUOM! Uusille henkilökuntaan kuuluville käyttäjille ei tule enää automaattisesti kustannuspaikkakoodeja. Heidän kannattaa ottaa yhteyttä wiki-tukeen, joka laittaa kustannuspaikkatiedot sekä wiki-alueiden luontioikeudet kuntoon.

 

Opiskelijat kuuluvat ryhmiin oy-users ja confluence-users.

...

Ulkopuoliset käyttäjät kuuluvat ryhmään confluence-users. Koska yliopiston ulkopuolisten käyttäjätunnusten vapaa luominen johti väärinkäytöksiin ja spammin lisääntymiseen, luo wiki-tuki jatkossa uudet ulkopuolisten käyttäjien tunnukset. Jos haluat saada mukaan uusia ulkopuolisia käyttäjiä, niin ota yhteyttä wiki-tukeen ja kerro käyttäjän nimi sekä sähköpostiosoite.

 

HUOM! Uusille käyttäjille ei tule automaattisesti kustannuspaikkakoodeja.

 

 

Wiki-alueen pääkäyttäjä voi muokata hallinnoimaansa alueeseen käyttöoikeuksia.

...