Child pages
  • Teknologiaryhmä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Google Sites osoittautui vanhanaikaiseksi, kömpelöksi käyttää ja epäloogiseksi. Loppukäyttäjien oikeuksien lisääminen vaatii täyspäiväisen operaattorin (jokaisen muokkaajan oikeuden tulee hyväksyä erikseen). Erillisen aloitussivun luominen muusta sivustosta näyttää ainakin pikaisesti katsottuna mahdottomalta, kuten myös erillisten näkymien luonti oppilaille ja opettajille. Valmiit teemat hirveitä, mutta ne ovat osittain customoitavissa kuitenkin edelleen rajoitteiden vallitessa. Sivujen sisältöjen työstäminen / upottamiset jne. oli hyvin toteutettu, mutta tästä nyt ei hirveästi ole apua, jos sivu on muuten epäselvä ja huonosti käytettävä. Mielestämme pitäisi pyrkiä samalle viivalle muiden samankaltaisia projektien kanssa työskentelevien kanssa (Turku). Eli mielestämme mielekästä olisi lähteä tekemään mahdollisimman hyvää sivustoa. Parhaan mahdollisen toteutus mahdollistettaisiin työstämällä sivusto alusta loppuun valmiita palveluita käyttämättä. Jos pyritään käyttämään vain valmiina pohjia ja työkaluja, joudumme tekemään kompromisseja mm. käytettävyyden suhteen. Mielestämme yhteistyö Turussa työstettävän materiaalipankin kanssa olisi järkevää jo tässä vaiheessa.  Tiivistettynä Tiivistettynä olemme siis jonkin toisen julkaisualustan kannalla, mutta sisällöntuottamistyökalut (docs yms.) ovat mielestämme toimivat.

...