Child pages
 • Sisältöryhmä

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • toiminnallisuus

 • ongelmanratkaisu / keskutelu

 • eriytys molempiin suuntiin

 • pedagogiset ratkaisut / menetelmät

 • vaihtoehtoisia tehtäviä

 • eri työskentelymuodot

 • oppilalle oma osio? (linkkejä?)

  • upotettavat sisällöt/pelit oppilaille

 • selkokieliset ohjeet (kuvalliset)

 

Taustateoriapohjaa

Elämän matematiikka

-Tutkiva oppiminen

-Tämän vuosituhannen taidot

...

-Yhteistyö ja linkit oikeaan elämään/ihmisiin? Yritykset, yhteisö...

-Avoin tila? Foorumi? Kommentointi, palaute, kuvien lisääminen?

-Spesifit tehtävät/teemat ja isommat projektit?

Opettajan rooli

-Opastaja, aktiivinen työnteon sujuvuuden varmistamisessa, mukana myös oppimassa