Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty kommentti ettei tarvitse ilmoittautumista ja annettu lisäaikaa kysymyksille sähköpostitse.

...

Kurssin voi suorittaa kesäopintoina kesän 2019 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa harjoitustyön tekemistä ilman tukea ja ohjausta. Kesäopintona suoritettavalle kurssille ei ole ilmoittautumista weboodissa. Harjoitustyö on kuvattu tämän wikisivuston Harjoitustyö -sivulla. Harjoitukset -sivu aina harjoituksesta 2 alkaen käytännössä ohjaavat harjoitustyön tekemistä ja tuottavat siihen sisältöä (muttei kaikkea). Mikäli aiot suorittaa kurssin itsenäisesti kesäopintoina, lue huolellisesti harjoitustyön ja harjoitusten ohjeet, kysy tarvittaessa epäselvistä asioista kurssin vastuuhenkilöltä sähköpostilla viimeistään 1519.6.2019, ja aloita harjoitustyön tekeminen. Valitettavasti kesän aikana en ole vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamaan harjoitustöitä. Harjoitustyö palautetaan viimeistään 5.8.2019 klo 08:00 sähköpostilla harjoitustyön ohjeiden mukaisesti kurssin vastuuhenkilölle. Materiaali harjoitustyön tekemiseen löytyy täältä wikistä, mutta pyydä myös sähköpostilla pääsy kurssin Moodle -työtilaan. Siellä keskustelualueelta voi löytyä myös hyviä vinkkejä harjoitustyön tekemiseen.

...