Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Kurssin esittely päivitetty

Luentomateriaali jaetaan pdf-muodossa, sitämukaa kun se valmistuu. Luentomateriaali perustuu suurilta osin Tampereen Teknillisen yliopiston luentoihin. Aikaisemmin kurssi toteutettiin TOL:lla yhteistyössä TTY:n kanssa, tänä vuonna toteutamme kurssin itsenäisesti.

Luentomateriaalin löydät alta. Luentotehtävät -alasivulle lisään luentotehtäviä luentojen edetessä.

0. Kurssin esittely

 1. Johdanto ohjelmistoarkkitehtuureihin
 2. Ohjelmistoarkkitehtuurien kuvaaminen
 3. Komponentit
 4. Suunnittelumallit (jouduin jakamaan tämän Google Driven kautta, jostain syystä wiki ei antanut tätä uploadata. Olisiko liian iso tiedosto)
 5. Komponenttien välinen vuorovaikutus
 6. Arkkitehtuurityylit 1
 7. Arkkitehtuurityylit 2
 8. Muunneltavuus
 9. Kehykset
 10. Arkkitehtuurien arviointi
 11. Tuoterunkoarkkitehtuurit
 12. Yritysjärjestelmäpatternit
 13. Kertausluento (kertaustoiveiden luentomateriaalia tässä on luentomateriaali)