Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Julkistetaan myöhemmin

Harjoitusten ennakkotehtävät palautetaan Optimassa oleviin palautuslaatikoihin ennen harjoituksia. Huomaa että palautuslaatikot sulkeutuvat automaagisesti juuri ennen viikon ensimmäisen harjoitusryhmän alkua (palautuslaatikossa näkyy aina tarkka aika), eikä ennakkotehtäviä voi palauttaa sen jälkeen (ei harjoituksissa, ei sähköpostilla, tms.). Optima -työtilan nimi on Ohjelmistoarkkitehtuurit2018.Nämä tiedot eivät ole vielä ajan tasalla vuoden 2019 toteutusta ajatellen.

Harjoitus 1 – UML:n kertausta.

...