Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty linkit palautukseen ja arvosteluun sivujen löytämisen helpottamiseksi.

...

Ensin kannattaa lukea yleistä tietoa harjoitustyöstä, ja vaatimukset sille mitkä harjoitustyön ensimmäisen vaiheen vaatimukset ovat. Kannattaa myös katsoa kaikki demonstraatiovideot harjoitustyön kääntämisestä ja suorittamisesta, vaikka harjoitustyöryhmässä ette sitä kääntäisikään (joka on tosin suositeltavaa). Joka tapauksessa lähdekoodiin on tutustuttava, joten kannattaa mennä sivulle lähdekoodi ja sen kääntäminen ja ainakin hakea koodi harjoitustyön tekemistä varten. Dokumenttipohjat ja työkalut ovat tarpeen harjoitustyön tekemisessä. Harjoitustyön palautuksesta ja arvostelusta löytyy omat sivunsa.