Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Content Zone
Info
iconfalse
titleSisällysluettelo
Table of Contents

Kurssihaaste:

Minä haastan teidät harjoittelemaan yhteisöllistä ongelmalähtöistä oppimista pelillistetyssä kurssiympäristössä. Tehtävänänne on toteuttaa  

Olet mukana pelissä. Tehtävänäsi on kerätä osaamispisteitä eri haastetasoilta. Osaamispisteet kerryttävät kokemustasi ja saat tästä merkiksi erilaisia leimoja ja merkkejä. Kurssin läpäistäksesi sinun on tienattava vähintään 500 osaamispistettä.

Viisi eri tasoa

Tasot 1-4

Harjoittelet sovellusten, ohjelmien ja palveluiden käyttöä itsenäisesti, ryhmässä ja ohjatusti luokkatilanteessa.Katso pisteytys

Taso 5

Tämän tason läpäistäkseen on toteutettava 2-3 hengen ryhmässä opetuskokonaisuus, joka voi olla jakso, kurssi, vuosi tms. Te päätätte toteutuksen laajuuden koulukontekstin suhteen. Työn toteutukessa tulee hyödyntää kurssilla opeteltavia tvt-sovelluksia (ja muita tietysti mahdollisuuksien mukaan) ja sen tulee perustua tämän vuosisadan haasteisiin (21th century skills) ja perusopetuksen uudituviin opetussuunnitelman perusteisiin (POPS206). Jos työ sijoittuu lukiokontekstiin, tulee huomioida uudistuva lukio ja edelleen em. 21th century skills -haaste.

Haasteen tavoite:

 • Ongelmalähtöisen yhteisöllisen työskentelyn harjoitteleminen
 • POPS2106 ja 21th skills -aiheisiin tutustuminen

Työn tuloksena tulee syntyä (osa näistä):

 • Suunnitteludokumentti (sis. kommentit ja muokkaushistoria)
 • Koulutoteutusta kuvaava case taustaselvtyksineen (esimerkki tähän)jaksosuunnitelmasta kirjoitettu narratiivi) + taustadokumentti (lähteitä hyödyntävä asiakirja)
 • Työhön tulee liittyä jokin sovellusesittely sellaisesta sovelluksesta jota voisi hyödyntää ao. kursilla.

Tasot

Sinun tulee saada kurssin aikana vähintään 500 pistettä.

Taso 1: Orientoituminen + Luennot + keskustelu

Note
iconfalse
Pisteytys: 100p - 150p

Tason tavoite:

 • Orientoitua runkoympäristön käyttöön
 • Tutustua luentomateriaaleihin ja muihin videopuheenvuoroihin oman valintansa mukaisesti.

Taso 2: Tiedon, avun, esimerkkitöiden etc. etsiminen

Note
iconfalse
Pisteytys: 0p - 150p

Tason tavoite:

 • Tutustua erilaisten kuratointisovellusten (scoop.it, pearltrees, pinterest etc.)  ja verkkoyhteisöjen (esim. twitter, facebook, youtube etc.) käyttämiseen välineenä
 • Opetella hyödyntämään opettajayhteisöjä tiedonhaussa
 • Opetella hyödyntämään how-to videoita, sivustoja ja muita resursseja

Taso 3: Sovelluksien ja laitteiden käyttäminen

Note
iconfalse
Pisteytys: 100p - 150p

Tason tavoite:

 • Tutustua käyttöjärjestelmien esteettömyysasetuksiin
 • Tutustua alakohtaisiin sovelluksiin ja välineisiin
 • Tutustua yleisimpiin web2.0 sovelluksiin: esim. Blogi, Wiki, Google Drive (Google Apps for Education), Microsoft Onedrive (O365)
 • Tutustua luokanhallintaa tukeviin sovelluksiin: esim. Socrative, ClassDojo, Edmodo, Eliademy
 • Tutustua perustason laiteinfraan: esim. t
  • Tabletit: tabletien peruskäyttö, pilvipalveluiden hyödyntäminen, sovellustarjonta
  • Dokumenttikamera
  • Interaktiiviset taulut/tykit + ohjelmistot
 • Tutustua yksinkertaisiin digimedian tuotantovälineisiin:
  • Sarjakuvat
  • Animaatiot
  • Simppeli kuvankäsittely
  • simppeli videoedit
 • Tutustua ohjelmointivälineisiin
  • Scratch, Kooditunti, Raspberry Pi jne.
 • Hyödyntää edellämainittuja + muita sovelluksia oman ryhmänsä työskentelyssä.

Taso 4: Ideoiden, ajatusten ja valmiiden töiden jakaminen

Note
iconfalse
Pisteytys: 0p - 150p

Tason tavoite:

 • Harjoitella oman oppimisyhteisön perustamista: Edmodo, Eliademy
 • Harjoitella kurssin keskusteluryhmän perustamista sosiaalisen median palveluun
 • Harjoitella jaetun materiaalipankin perustamista johonkin kuratointipalveluun. Parhaiten ehkä toimii pearltrees

Taso 5: Soveltaminen

Note
iconfalse
Pisteytys: 100p - 150p

Tason tavoite:

 • Soveltaa kaikkea edellä opittua ryhmän tehtävään (kts. kurssihaaste)
 • Soveltaa 21th skills, POPS2016 ym. tietoa omassa ryhmätehtävässä
 • Soveltaa aineenopettajakoulutuksen ja ainelaitoksen opintojen osaamista omassa tehtävässä

 

 

 

 • Jokin mediatuotos jossa esitellään ryhmän tuotos: esim. sarjakuva, scratch-ohjelma, video, animaatio tms.