Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Taso 1: Orientoituminen + Luennot + keskustelu

Note
iconfalse

Tason tavoite:

 • Orientoitua wikin ja Edmodo -oppimisyhteisön käyttöön
 • Tutustua oppimistutkimukseen, tekijänoikeustieouteen, tämän vuosisadan haasteisiin ja muuhun ajankohtaiseen aihetta käsittelevään luentomateriaaliin. 
 • Käydä keskustelua aihepiiriin liittyvistä asioista
AktiviteettiPistemääräEsimerkki
A. Keskustelu oppimisyhteisöissä (Edmodo + Facebook)
Luentoesityksen tai videon ympärille asettuva reflektointi tai keskustelu
Esityksen perusteella laadittu luentopäiväkirja blogissa20pLuentopäiväkirja (n. 3000 merkkiä) opiskelijan valitsemassa blogipalvelussa
Esityksen kommentointi Edmodossa tai kurssin Facebook ryhmässä5p

Kommentti viestiketjussa

Pitkä ketju (>5, aina alkava 5 viestiä). Kaikille ketjussa oleville kirjoittajille10p

Enemmän kuin viisi kommenttia ketjussa. “ok” “ihan hyvä” tyyppisiä kommentteja ei lasketa

Oma keskustelunavaus
Aloitusviesti (statuspäivitys).5pAloittava viesti (statuspäivitys) Edmodossa / Facebookissa

kommentti

5p

Kommentti viestiketjussa

pitkä ketju (kaikille osallisille)

10p

Enemmän kuin viisi kommenttia ketjussa. “ok” “ihan hyvä” tyyppisiä kommentteja ei lasketa

B. Kurssin työskentely-ympäristöön orientoituminen
Edmodo-palveluun rekisteröityminen ja käyttäjäprofiilin viimeistely10pKäyttäjäprofiilissa opiskelijan kuva, lyhyt kuvaus jne.
Ensimmäinen palautettu tehtävä Edmodossa10pEnsimmäinen palautettu tehtävä (painettu "turn-in" painiketta)
Opiskelijan henk.koht. pisteiden seurantataulukko O365 Excelissä tai Google Spreadsheetissä10pTaulukko aloitettu ja jaettu. Linkki palautettu opettajalle Edmodon kautta (turn-in toiminnon avulla)
Ryhmä (kts. kurssihaaste) on laatinut suunnitteludokumentin ja varsinaisen kurssityö -dokumentin10pOpiskelijaryhmä laatii YHDEN suunnitteludokumentin ja yhden toteutusdokumentin. Ne jaetaan ryhmän jäsenten kesken sekä kurssin opettajalle (täysin muokkausoikeuksin). Näitä asiakirjoja hyödyntäen suunnitellaan ja raportoidaan kurssilla tehtävä kurssityö.
Eduka kyselyyn vastaaminen20pKäy vastaamassa valtakunnalliseen opeka-kyselyyn.  Pakollinen! (http://www.opeka.fi)

Taso 2: Tiedon, avun, esimerkkitöiden etc. etsiminen

Note
iconfalse

Tason tavoite:

 • Tutustua erilaisten kuratointisovellusten (scoop.it, pearltrees, pinterest etc.)  ja verkkoyhteisöjen (esim. twitter, facebook, youtube etc.) käyttämiseen välineenä
 • Opetella hyödyntämään opettajayhteisöjä tiedonhaussa
 • Opetella hyödyntämään how-to videoita, sivustoja ja muita resursseja
AktiviteettiPistemääräEsimerkki
A. Kuratointipalvelut
Kuratointipalveluun rekisteröityminen10pEsimerkkejä kuratointipalvelusta ovat mm. Scoop.it, Pearltrees ja Pinterest.
Kuratoitu sisältö5pSisällöllä tarkoitetaan yhtä www-sivua, videota, dokumenttia jne.
Jonkun muun kuratoiman sisällön seuraaminen5pJonkun toisen henkilön kuratoiman aiheen seuraaminen
B. Verkkoyhteisöt
Twitter
Twitteriin rekisteröityminen20p

 

Oma tweet (hashtag: #aotvt)10pOma ajatus julkaistuna twitterissä. Voi olla myös kysymys
Retweet5pLöytämäsi twiittaus jonka jaat eteenpäin
Facebook
väline/alakohtaisista FB-ryhmistä jaettu päivitys5pKurssin Edmodo oppimisyhteisöön tai FB -sivulle jaettu väline/alakohtainen FB-päivitys
Youtube ja muut videopalvelut (esim. Vimeo, Khan Akademy, Schooltube jne.)
Video20pHow-to video, puheenvuoro, oppilastyö tai jokin muu video jaettuna kurssin Edmodo oppimisyhteisössä tai FB-sivuilla.
Muusta yhteisöstä löytynyt relevantti materiaali
Muu relevantti materiaali10pMuu relevantti materiaali jaettuna kurssin Edmodo -oppimisyhteisössä tai FB-sivuilla

Taso 3: Sovelluksien ja laitteiden käyttäminen

Note
iconfalse

Tason tavoite:

 • Tutustua alakohtaisiin sovelluksiin ja välineisiin
 • Tutustua yleisimpiin web2.0 sovelluksiin
 • Tutustua luokanhallintaa ja verkko-oppimista tukeviin sovelluksiin
 • Tutustua perustason laiteinfraan:
 • Tutustua yksinkertaisiin digimedian tuotantovälineisiin:
 • Tutustua ohjelmointivälineisiin
 • Hyödyntää edellämainittuja + muita sovelluksia oman ryhmänsä työskentelyssä.
AktiviteettiPisteetEsimerkki
Sosiaalisen median sovellukset
Blog10p kokeilu ja 10p ryhmätyössä hyödyntäminenesim. O365:n blogitoiminto tai Google blogger
Jaettu sivustosamaesim. O365:n työtila tai Google Sites
Wikisamaesim. tämä Confluence Wiki, Wikispaces tai purot.net
Toimisto-ohjelmatsama

Google Drive (Google Apps for Education) tai Microsoft Onedrive (O365) ryhmätyön jaettuna alustana.

O365 sivuston tekeminen20p + 10p ryhmätyössähttps://unioulu.sharepoint.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/050091A%20Demosivu.aspx
Google sites sivuston tekeminen20p + 10p ryhmätyössähttps://sites.google.com/site/050091a/
Luokanhallintaa tai verkko-oppimista tukevat sovellukset
Äänestys- ja vuorovaikutussovellukset10p kokeilu ja 10p ryhmätyössä hyödyntäminenesim. Socrative, Google kysely, O365 Onedrive kysely
Luokanhallintasamaesim. atk-luokan hallinta: NetOp school/LanSchool tai luokan vuorovaikutuksen hallinta: ClassDojo
Oppimisyhteisötsamaesim. Edmodo, Eliademy, Peda.Net
Perustason laiteinfra  
Tabletit50pTiedekunnasta löytyvät kaikki keskeiset ekosysteemit: iOS, Android ja Windows 8. Kiinnostuksen mukaan.
Dokumenttikamera10pPeruskäyttö
Interaktiiviset taulut ja tykit50pPeruskäyttö + ohjelmistot (Smart Notebook, Promethean Active Suite ja Open-Sankore (ilmainen)).
Kuvan langaton jakaminen tabletista + mobiili älytaulu10p jakaminen + 50p mobiili älytauluesim. Explain Everything tai MS XXX... ja jakamispuolella kaikki yleisimmät teknologiat esim. Miracast, Crhomecast ja Airplay
Digimedian tuottaminen
Sarjakuva50pesim. Bitstrip for Schools
Animaatiot50pesim. Powerpoint tai iPad ohjelmat
Kuvankäsittely (yksinkert.)50pesim. Powerpoint, verkkosovellukset tai iPad appsit
Videoeditointi ja kuvatarinat50pesim. Wevideo (www-pohjainen)
Ohjelmointi  
Yksinkertainen ohjelmointiympäristö20p tutustuminen ja 10p ryhmätyössä hyödyntäminenesim. Scratch
Koodaustunti.fi -suorittaminen50p 
Alakohtaiset
Alakohtaiset välineet ja sovellukset50pAlakohtaiset sovellukset oman harkinnan mukaan.

Taso 4: Ideoiden, ajatusten ja valmiiden töiden jakaminen

Note
iconfalse

Pisteytys: 0p - 150p

Pisteiden raportointi Edmodossa: https://www.edmodo.com/post/253965873

Tason tavoite:

 • Harjoitella oman oppimisyhteisön perustamista: Edmodo, Eliademy
 • Harjoitella kurssin keskusteluryhmän perustamista sosiaalisen median palveluun
 • Harjoitella jaetun materiaalipankin perustamista johonkin kuratointipalveluun.
 • Harjoitella videoyhteisön perustamista (esim. Youtube kanava)
AktiviteettiPisteetEsimerkki
Videoiden ja ruutukaappausten tekeminen
Ruutukaappauksen tekeminen50pesim. Snipping tool
Screencastin tekeminen (toiminnan tallentaminen videoksi)100pesim. Screencast-o-matic
Älytaulutyöskentelyn tallentaminen100pesim. Explain Everything (ipad, android) tai älytauluohjelmisto (esim. Open-Sankore tai Smart Notebook)
Mediakanavat
Videokanavan perustaminen50pesim. Youtube kanava tai Vimeo -kanava
Kanavaan lähetetty video10pper video
Toimisto-ohjelmilla tehtyjen tuotosten jakaminen (powerpoint, word etc.)
Jakopalvelun käyttöönotto20pesim. Slideshare
Jaettu esitys10pesim. ppt, doc, pdf. En hyväksy "hello world" esityksiä.

Taso 5: Soveltaminen

Note
iconfalse
Pisteytys: 100p - 150p
Pisteiden raportointi Edmodossa: https://www.edmodo.com/post/250869459

Tason tavoite:

 • Soveltaa kaikkea edellä opittua ryhmän tehtävään (kts. kurssihaaste)
 • Soveltaa 21th skills, POPS2016 ym. tietoa omassa ryhmätehtävässä
 • Soveltaa aineenopettajakoulutuksen ja ainelaitoksen opintojen osaamista omassa tehtävässä

Tarkempi kuvaus: Haaste: kurssipeli 2014

AktiviteettiPisteetEsimerkki
Ryhmätyön tekeminen
Suunnitteludokumentti20ppakollinen
Ryhmän varsinainen tuotos (jaksosuunnitelma, ainerajat ylittävä projekti tms.)10ppakollinen
Suunnitteludokumentissa tai varsinaisessa tuotoksessa olevat kommentit (annettu kommenttityökalulla)5p 
Eniten muokkauksia muokkaushistoriassa20p 
Extrat
Ryhmä palauttaa lisäksi: sarjakuvan, videon, animaation, scratch-ohjelman tms. joka sisältää ryhmän työn "tiivistettynä"20p 
Sovellusesittely: ryhmä esittelee suunniteltua oppimistilannetta/jaksoa/jne. tukevan sovelluksen20p