Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kurssivastaavuustaulukko (1.8.

...

2017-)

KoodiKurssiOpPeriodiVastaavuus ja huomautuksia
031009PMatematiikan peruskurssi I51(Korvaa vanhan kurssin Johdatus reaalifunktioihin.)
031078PMatriisialgebra52Korvaa kurssin 802120P Matriisilaskenta.
031075PMatematiikan peruskurssi II53Korvaa kurssin 800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta (tai Vektorianalyysin perusteet).
031021PTilastomatematiikka53Korvaa kurssin 801195P Todennäköisyyslaskenta.
031076PDifferentiaaliyhtälöt54Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja. Päällekkäinen kurssin 800345A Differentiaaliyhtälöt I ja kurssin 800320A Differentiaaliyhtälöt kanssaKorvaa kurssin 800320A Differentiaaliyhtälöt (ja vanhan kurssin Differentiaaliyhtälöt I).
031022PNumeeriset menetelmät53Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031077PKompleksianalyysi51Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja. Päällekkäinen vanhan kurssin  801386A Kompleksianalyysi I kanssa.
031025AOptimoinnin perusteet51Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031080ASignaalianalyysi52Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031023PTietotekniikan matematiikka51Voi sisällyttää tietotekniikan sivuaineeseen.

...