Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KoodiKurssiOpPeriodiVastaavuus ja huomautuksia
031009PMatematiikan peruskurssi I51(Korvaa vanhan kurssin Johdatus reaalifunktioihin niiden pää- ja sivuaineopiskelijoiden osalta, joilla matematiikan opinnot aloitettu ennen syksyä 2017. Sen jälkeen opintonsa aloittaneille hyväksilukua ei tehdä., eli kurssi hyväksytään sellaisenaan matematiikan pää- ja sivuaineopintoihin)
031078PMatriisialgebra52Korvaa kurssin 802120P Matriisilaskenta.
031075PMatematiikan peruskurssi II53Korvaa kurssin 800328A Differentiaali- ja integraalilaskenta (tai Vektorianalyysin perusteet).
031021PTilastomatematiikka53Korvaa kurssin 801195P Todennäköisyyslaskenta.
031076PDifferentiaaliyhtälöt54Korvaa kurssin 800320A Differentiaaliyhtälöt (ja vanhan kurssin Differentiaaliyhtälöt I). Hyväksilukua ei tehdä, mikäli opiskelija noudattaa v. 2016 tai aikaisempia tutkintovaatimuksia.
031022PNumeeriset menetelmät53Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031077PKompleksianalyysi51Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja. Päällekkäinen vanhan kurssin  801386A Kompleksianalyysi I kanssa.
031025AOptimoinnin perusteet51Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031080ASignaalianalyysi52Valinnaisiin aineopintoihin ja aineenopettajat voivat korvata syventäviä kursseja.
031023PTietotekniikan matematiikka51Voi sisällyttää tietotekniikan sivuaineeseen.

...