Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Blog Posts
contentexcerpts
max3

Info
titleFacebook -ryhmä
Voit myös liittyä kurssin Facebook-sivulle ja jakaa ideasi / huolesi / ajatuksesi siellä (smile) https://www.facebook.com/groups/tietotyo/?fref=ts

Tiivistelmä kurssista

Opiskelija perehtyy informaatioyhteiskunnan asettamiin pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin ja oppii ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taustalla vaikuttavia tutkimukseen pohjautuvia pedagogisia periaatteita. Opiskelija kohentaa valmiuksiaan toimia opettajana / kouluttajana teknologiaperustaisessa toimintaympäristössä.