Child pages
  • 3. Rekrymessut: työnhakukuulutus + firman esittely

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tehtävän tavoite:

Opiskelija perehtyy millainen on tämän vuosituhannen työntekijä ja työpaikka.Tehtävä koostuu kolmesta osasta: 1) työnhakukuulutus (jokainen tekee yhden) 2) firman esittely (ryhmässä) 3) teoreettinen tausta: perustelu sille miksi työtehtävä ja firma ovat sellaiset kuin ne kohdissa 1 ja 2 kuvataan.

Yrityksen kuvaus (tehdään yhdessä):

Tuotos tulee linkittää tälle sivulle. Huom! Liitetiedosto eivät käy eli tuotoksen täytyy olla verkossa.

Työnhakukuulutukset (jokainen tekee oman):

Tuotos tulee linkittää tälle sivulle. Huom! Liitetiedosto eivät käy eli tuotoksen täytyy olla verkossa.

...