Child pages
  • 4. OPS-päivät: Linnanmaan ala-aste

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tehtävän tarkoitus

Tässä tehtävässä opiskelijat osallistuvat koulunsa (ryhmä) OPS-päiville. Päivien tavoitteena on suunnitella laajoja ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia,  joissa otetaan huomioon POPS2016 yleisen osan tavoitteet; tämän vuosisadan ydintaidot (21th skills) ja opetettavat aineet. Kokouksen erityisenä huolenaiheena on työelämän muutos ja vaatimukset.

Valmistautuminen kokoukseen

Jokainen opettaja oli edellisellä kerralla töissä yrityksessä ja on vastikään palkattu uuteen tehtävään eli opettajaksi. Siirtäkää työnhakukuulutusta varten laatimanne tiedot opettajankokouksen käyttöön, mutta perehtykää myös siihen, mitä kirjallisuus sanoo tämän vuosisadan taidoista.

Tuotos

Ilmiöpohjainen opetuskokonaisuus joka ylittää oppiainerajat ja joka tuottaa tämän vuosisadan haasteisiin vastaavia opettajia.

...