Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hello World (big grin)Hei! Tänä vuonna tietotyön pedagogiset haasteet kurssilla tutustutaan tähän ilmiöön työkontekstin ja OPS:n näkövinkkelistä. Toteutus on yhdistelmä yksilö- ja ryhmätyötä. Lisätietoa löytyy vasemman reunan valikoista.