Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Image RemovedImage Added

Essi Vuopala, KT, oppimisen ja koulutusteknologian yliopisto-opettajayliopistonlehtori

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

etunimi.sukunimi@oulu.fi

0294 48 3666
Ansioluettelo: Ansioluettelo_2015.pdfLISÄÄ