Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Opiskelijapalaute on ensiarvoisen tärkeää sekä opiskelijan oppimisen että kurssien ja oman opettajuuden kehittämisen näkökulmista. Kerään systemaattisesti palautetta sekä suunnittelemieni kurssien toteutuksesta ja sisällöistä että omasta opetuksestani. Hyödynnän palautteen keräämisessä paljon sähköisiä lomakkeita sekä opetusjaksojen aikana että niiden päättyessä. Myös erilaiset vuorovaikutteiset palautteenkeruumenetelmät (mm. videoidut vertaiskeskustelut, learning cafe –työskentely, chat-arviointikeskustelu) ovat osoittautuneet toimiviksi, koska palautteesta on tällöin mahdollista keskustella ja opettajalla on mahdollisuus vastata saamaansa palautteeseen. Portfolioiden ja oppimispäiväkirjojen kautta olen saanut runsaasti palautetta opetuksestani. Toisaalta saan myös paljon palautetta luentojen aikana ja vapaamuotoisemmissa keskusteluissa opiskelijoiden kanssa.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä saamastani positiivisesta palautteesta:

 • "I must confess you are the only one teacher I had perceive whom love/enjoy teaching. I really appreciate it, since it is what I came looking for: joyful learning. You always cheer up the class, making us feel accompanied in a quiet and respectful way, being always on time, listening and guiding us when it is needed. Among a lot of researchers, I really admire your work as a teacher."

 • "Especially good was to work with international group, speak English and compare the views of different topics. Also, the concepts of ICT, LET, SRL, collaboration were well defined in the lectures. I learnt many new teaching and group work methods. Essi Vuopala is very happy and active teacher who took care all the students were aware about schedules and works."
 • "Essi and Jari you were great, and usually i am very critical but in your case, with this course i just can say: It´s a Masterpiece!"
 • "Essi spurs me to read and investigate further, something that I deeply respect from a teacher.  She is also very clear in her lecturing."
 • "Tiedotus ja ohjaus toimivat kurssilla hyvin. Kurssimatriisi oli erittäin toimiva sekä Essin muistutukset ja ohjaamiset toimivat hyvin koko kurssin ajan!"
 • "Kokonaisuutena kurssikokonaisuus oli mielestäni onnistunut, koulutuskokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja eteneminen tehty mielekkääksi. Koulutuksen eri osa-alueet täydensivät toisiaan ja oppiminen kasvoi koulutuksen etenemisen myötä. Opettajien toiminta on ollut aktiivista ja asiantuntevaa, erityisesti Essin."

Opiskelijapalaute sisältää toisinaan myös kriittisiä kannanottoja mm. kurssien toteutuksesta ja sisällöistä. Vastaan aina esitettyyn rakentavaan kritiikkiin, ja pyrin myös muokkaamaan kurssien käytänteitä saamani palautteet perusteella.

 • "The jigsaw-sessions and panel discussion were nice, but because the time was very limited and groups were changing, the trials of collaborations stayed superficial."
 • "I think the groups went perhaps too big. Sometimes, not clear role in my group."

 

LET-opiskelijoidenOpiskelijoiden palautekeskustelu
Kuva: Essi Vuopala