Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

1.OPETUKSEN SUUNNITTELUN ELEMENTIT:

Opetussuunnitelma (keskeiset kohdat)

...

Laajempi teema, eli aiheen kytkeminen muihin sisältöihin ja ilmiöihin

esim. luonto tai ihminen

Käytetyt sovellukset ja välineet

Mitä välineitä hyödynnätte ja miten

Sovellusala/tieteenala

esim. matematiikka

2. RAPORTOININ ELEMENTIT

ym. suunnitelman ohella mm. seuraavat seikat:

 • Mitä?
 • Missä?
 • Kenen kanssa

Toukokuun luennolla on pystyttävä kuvaamaan

 • yo. suunnitelma
 • Opetuskokeilun aihe
 • Konteksti: mitä tehtiin, missä tehtiin ja kenen kanssa tehtiin
 • Välineen kuvaus: millä tehtiin ja miten
 • Kokemuksia: miten onnistuitte, mitä olisitte tehneet toisin jne.
 • => tuloksena:

Laatikaa yksinkertaiset ohjeet joita seuraamalla toinen opettaja pystyy toteuttamaan vastaavanlaisen tunnin.