Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5 op: Osallistuminen luentoihin ja johonkin kurssin teemaan liittyvä tieteelliseen kirjallisuuteen (lähinnä artikkeleihin) perustuva oppimispäiväkirja (12-15 sivua)

 

      

 

 

 

 

 

 

 

21-04-2016