Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 10.01.-1210.05.20192020

  - Luento: to pe 10.01.2019 2020 klo 17-21 , sali L9**
  - Välitapaaminen: to 0706.02.2019 2020 klo 17-20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2.krs. **
      1) Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten
  aineistojen haku ja käyttö klo 17-19
      2) Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19-20
  - ACLuennon ja välitapaamisen Zoom-yhteys https://connectoulu.funetzoom.fius/kajo35_k19/j/...
  - Verkkoseminaari Optimassa Moodlessa ti 0231.0403. - ti 0907.04.20192020
  - Seminaarityön Proeminaarityön palautus Optimaan Moodleen su 1210.05.2019 2020 mennessä

Opettaja: Eetu Pikkarainen

...