Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pudasjärven kansalaisopisto

Karhukunnaantie 6
PL 10

...


93101 Pudasjärvi

Puhelin: 050

...

462 8924

Yhteyshenkilö:

Koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen, p. 050 4366 206, pasi.kemppainen(at)pudasjarvi.fiEeva Harju
eeva.harju@pudasjarvi.fi
p. 050 462 8924

Tarjonta:

Perus- ja aineopinnot ohjattuina verkko-opintoina (tutorointi + paikallinen tuki)

Ilmoittautuminen:

https://opistopalvelut.fi/pudasjarvi/ tai ole yhteydessä yhteyshenkilöön.

Opintojen hinnat:

Perusopinnot: 400€, kursseittain ilmoittauduttaessa 20€/1op

...