Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Psykologian perusopinnot syksy 2018

Psykologian perusopintokursseja on viisi, jotka yhdessä muodostavat  25 opintopisteen kokonaisuuden. Perusopinnot järjestetään syksyn 2018 aikana. Kaikkien kurssien suorittaminen syksyn aikana vaatii täysipäiväistä opiskelua. Mikäli opiskelet työn ohessa tai muuten opiskeluaikasi on rajallisempaa, voit siirtää 1-2 kurssin suorituksen myös keväälle. 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot  

  • AY412070P Psykologisen tutkimuksen perusteet (5op)
  • AY412054P Kehityspsykologia 1 (5op)
  • AY412071P Persoonallisuuspsykologia (5op)
  • AY412056P Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (5op)
  • AY412057P Psykologian sovellukset I: terveyden ja mielenterveyden psykologia (5op)

Suoritustavat: 

Psykologian perusopinnot voi suorittaa Oulun avoimessa yliopistossa joko monimuoto-opintoina Oulussa tai itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojen tukena käytetään Optima-oppimisympäristöä, jonne opiskelija saa tunnukset ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen TÄSTÄ

Keväällä 2019 on mahdollista vaihtoehtoisesti suorittaa seuraavat kurssit:

Persoonallisuuspsykologia (verkkokurssina optimassa)

Kehityspsykologia1 (verkkokurssina optimassa)

Psykologian sovellukset 1 : terveyden ja mielenterveyden psykologia (kirjallisuustenttinä)

Tarkemmat tiedot Optimassa kurssien suorittamiseen keväällä 2019 ja kysy tarkempaa tietoa yhteyshenkilöltä (heli.kiema@oulu.fi, 0294483731)


<KATSO KURSSIEN TARKEMMAT TIEDOT VASEMMASTA SIVUPALKISTA


 


Katso esittelyvideo! https://vimeo.com/67808538