Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 periodi

Nimi

op

periodi

 

800149P  

Johdatus LaTeXiin (syksy)  

2

1

802151P  

Johdatus matemaattiseen päättelyyn  

5

1

802158P  

Matematiikkaa kauppatieteilijöille  (alkaa)

7

1-2

806116P  

Tilastotiedettä kauppatieteilijöille  

5

1

800119P  

Funktiot ja raja-arvo  

5

1

800328A  

Differentiaali- ja integraalilaskenta  

5

1

802355A  

Algebralliset rakenteet  

5

1

805305A  

Johdatus regressio- ja varianssianalyysiin  

5

1

806361A  

Epätäydellisen havaintoaineiston analyysimenetelmät  

5

1

805309A  

Epidemiologian tilastolliset menetelmät  (alkaa)

9

1-2

801323A  

Proseminaari (syksy)  (alkaa)

6

1-2

805331A  

Proseminaari (til, syksy)   (alkaa)

6

1-2

802667S  

Epälineaarinen optimointi  

5

1

802651S  

Mitta ja integraali  

5

1

800694S  

Johdatus fraktaaligeometriaan  

5

1

805609S  

Epidemiologian tilastolliset menetelmät  (alkaa)

9

 1-2

805687S  

Graduseminaari (syksy)  (alkaa)

5

1-2

2. periodi 

Nimi

op

periodi

802158P  

Matematiikkaa kauppatieteilijöille  (jatkuu)

7

1-2

801195P  

Todennäköisyyslaskenta  

5

2

800317A  

Jatkuvuus ja derivaatta  

5

2

800320A  

Differentiaaliyhtälöt  

5

2

802357A  

Euklidiset avaruudet  

5

2

802328A  

Lukuteorian perusteet  

5

2

801323A  

Proseminaari (syksy)  (jatkuu)

6

1-2

802338A  

Complex Analysis II  

5

2

805306A  

Johdatus monimuuttujamenetelmiin  

5

2

805309A  

Epidemiologian tilastolliset menetelmät  (jatkuu)

9

1-2

805331A  

Proseminaari (til, syksy)  (jatkuu)

6

1-2

802671S  

Data-assimilaatio  

5

2

801698S  

Kryptografia  

5

2

801631S  

Modern real analysis  

5

2

802668S  

Introduction to functional analysis  

5

2

805628S  

Todennäköisyysjakaumat  

5

2

805687S  

Graduseminaari (syksy)   (jatkuu)

5

1-2

805609S  

Epidemiologian tilastolliset menetelmät  (jatkuu)

9

1-2

3. periodi

Nimi

op

Periodi

 

800149P  

Johdatus LaTeXiin (kevät)  

2

3

800146P  

Johdatus aineenopettajuuteen  (alkaa)

5

3-4

806118P  

Johdatus tilastotieteeseen  

5

3

802159P  

Analyysin perusteet kauppatieteilijöille  

5

3

800318A  

Integraali  

5

3

802354A  

Algebran perusteet  

5

3

802320A  

Lineaarialgebra  

5

3

800321A  

Sarjat ja approksimointi  

5

3

801323A  

Proseminaari (kevät)  (alkaa)

6

3-4

805331A  

Proseminaari (til, kevät)  (alkaa)

6

3-4

805351A  

Lineaarinen regressio  

5

3

805324A  

Aikasarja-analyysi  

5

3

800683S  

Matematiikan erikoistyö  (alkaa)

10

3-4

800661S  

Aineenopettajan erikoistyö  (alkaa)

5

3-4

 

Numeerinen analyysi

 

 

802642S  

Symmetriaryhmät  

5

3

802662S  

Vaativien tehtävien ohjauskurssi  (alkaa)

5

3-4

802647S  

Fourier series and the discrete Fourier transformation  (alkaa)

10

3-4

802650S  

Fraktaaligeometria  (alkaa)

10

3-4

802672S  

Graduseminaari  (alkaa)

5

3-4

805679S  

Aikasarja-analyysi  

5

3

805627S  

Tilastollisen päätelyn teoria  

5

3

805687S  

Graduseminaari (kevät)  (alkaa)

5

3-4

4. periodi

Nimi

Op

Periodi

 

806113P  

Tilastotieteen perusteet  

5

4

802160P  

Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille  

5

4

806119P  

Tilastotieteen jatkokurssi  

5

4

802120P  

Matriisilaskenta  

5

4

800146P  

Johdatus aineenopettajuuteen  (jatkuu)

5

3-4

802361A  

Numeerinen laskenta  

5

4

802359A  

Vektorianalyysin jatkokurssi  

5

4

802358A  

Metriset avaruudet  

5

4

801323A  

Proseminaari (kevät)   (jatkuu)

6

3-4

801396A  

Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi  

5

4

805352A  

Yleistetyt lineaariset mallit  

5

4

806354A  

Otantamenetelmät  

5

4

805331A  

Proseminaari (til, kevät)  (jatkuu)

6

3-4

805629S  

Otantamenetelmät  

5

4

802655S  

Ketjumurtoluvut  

5

4

802661S  

Inversio-ongelmat  

5

4

800683S  

Matematiikan erikoistyö  (jatkuu)

10

3-4

800661S  

Aineenopettajan erikoistyö  (jatkuu)

5

3-4

802662S  

Vaativien tehtävien ohjauskurssi  (jatkuu)

5

3-4

802647S  

Fourier series and the discrete Fourier transformation  (jatkuu)

10

3-4

802650S  

Fraktaaligeometria  (jatkuu)

10

3-4

802672S  

Graduseminaari  (jatkuu)

5

3-4

805630S  

Yleistetyt lineaariset mallit  

5

4

805687S  

Graduseminaari (kevät)  (jatkuu)

5

3-4

Harjoittelut 

Nimi

op

Periodi

 

805370A  

Työharjoittelu  

5-7

1-4

806624S  

Työharjoittelu  

5-7

1-4

802641S  

Aineenopettajan erikoistyö: Harjoittelu  

2

3-4

...