Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palautus sähköpostitse osoitteeseen virpi.timonen@oulu.fi viimeistään 31.12.20152016.

 

Opintojakson arviointi: 0-5

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 20% arvosanasta

Johtajuustarina 80 % arvosanasta

 

Arviointiperiaatteet:

1-2: Opiskelijan tuottama tarina suurelta osin puutteellinen sekä sisällön että kielellisen ilmaisun osalta. Tarinasta puuttuu osin ja/tai kokonaan oma pohdinta ja/tai lähteiden käyttö. Kirjoitelma on myös kielellisesti puutteellinen ja siitä johtuen vaikeaselkoinen. 

3: Tarina osoittaa aihealueen ymmärtämisen ja kyvyn yhdistellä lähdemateriaaleissa esiteltyjä teemoja. Työ noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja opiskelija on tuottanut sujuvan kokonaisuuden. Opiskelija on osallistunut lähiopetukseen. 

4: Tarina osoittaa opiskelijan sisäistäneen kurssin aihealueen. Työssä yhdistellään sujuvasti omia kokemuksia sekä lähdemateriaaleissa esiteltyjä johtamistyön eri osa-alueisiin liittyviä teorioita. Työ noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja opiskelija on yhdistellyt sujuvasti omaa pohdintaa lähteisiin. Opiskelija on osallistunut useimmiten aktiivisesti lähiopetukseen. 

5: Tarina osoittaa opiskelijan sisäistäneen kurssin aihealueen. Kirjoituksessa yhdistyvät teoria, omat kokemukset ja myös yhteiskunnallinen keskustelu. Työ noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja opiskelija on yhdistellyt sujuvasti omaa pohdintaa lähteisiin, liittäen pohdintansa myös yhteiskunnalliseen varhaiskasvatusta ja johtamista koskevaan keskusteluun. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti harjoituksissa käytäviin keskusteluihin tuomalla esille omia näkemyksiään käsiteltävistä teemoista.