Child pages
  • Luentotehtävät

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty kommentti luentojen päällekkäisyydestä

Luentotehtävät alkavat toisella luentoviikolla.

HUOM: koska on ilmennyt päällekkäisyyksiä luennoilla, muutan tätä luentotehtäväsysteemiä ottamaan huomioon kurssien päällekkäisyydet. Päivitän tämän tehtäväsivun perjantaihin 11.1. mennessä, ottamaan huomioon sen etteivät kaikki kerta kaikkiaan voi tulla maanantain luennoille toisen päällekkäisen kurssin pakollisten luentojen takia. Tehtäviä ei siis vielä kannata katsoa.

Palauta luentotehtävät paperille kirjoitettuna (joko käsin (selvä käsiala!) tai koneella), omalla nimelläsi varustettuna luentojen päätteeksi luennoijalle. Koska luentotehtävien tarkoitus on tukea ja palkita luentoaktiivisuutta, luentotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostilla eikä etu- tai jälkikäteen. Luentotehtävien pisteet (max 10) vaikuttavat arvosanaan, mutta niitä ei ole pakko tehdä.

...