Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KoodiKurssiLisätietoja

802328A

Lukuteorian perusteet

 

802333A/800343A

Permutaatiot, kunnat ja Galois'n teoria

Päällekkäin kurssin Kuntalaajennukset 800323A kanssa

800323AKuntalaajennuksetPäällekkäin kurssin Permutaatiot, kunnat ja Galois'n teorian kanssa

802363A

Johdatus topologiaan (ent. Metriset avaruudet)

 

801389A

Geometrian perusteet

 

801396A

Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi

 

801385A

Kompleksianalyysi I

 

031077P

Kompleksianalyysi

Päällekkäinen kurssin Kompleksianalyysi I kanssa

801386A

Kompleksianalyysi II

 

802338A

Kompleksianalyysin jatkokurssi

Päällekkäinen kurssin Kompleksianalyysi II kanssa

800345A

Differentiaaliyhtälöt I

 

031017P/031076P

Differentiaaliyhtälöt

Päällekkäinen kurssien 800345A ja 800320A kanssa

800320ADifferentiaaliyhtälötPäällekkäin kurssien 800345A, 031017P ja 031076P kanssa

800346A

Differentiaaliyhtälöt II

 

802334A

Differentiaaliyhtälöiden jatkokurssi

Päällekkäinen kurssin Differentiaaliyhtälöt II kanssa

801387A

Numeerisen analyysin peruskurssi

 

031022P

Numeeriset menetelmät

Päällekkäinen Numeerisen analyysin peruskurssin kanssa

031025A

Optimoinnin perusteet

 

031080ASignaalianalyysi 

802364A/802365A

Matemaattiset ohjelmistot

 

801346A/802336A

Salausmenetelmät

 

031044A

Matemaattiset menetelmät 

801390A

Matematiikan historia

 

802339A

Inversio-ongelmien peruskurssi

 

800105P

Matematiikan didaktiikka 
800104PKoulumatematiikan perusteetNykyinen Lukualueet
031028SMatemaattinen signaalinkäsittelyVanha kurssi
802322A/802623SMatemaattisen mallinnuksen verkkokurssi 
802331AMatemaattisen mallintamisen perusteet 

 

Seuraavilla kursseilla ei voi korvata syventäviä opintoja

...