Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ajoitus: Syksy 2019 

Osaamistavoitteet

 • opiskelija kykenee kriittiseen ja tieteelliseen tiedonhakuun, kirjoittamiseen sekä keskusteluun
 • opiskelija kykenee rakentavaan yhteisölliseen työskentelyyn kehittäen omaa sekä toisten opiskelijoiden tieteellistä ajattelua
 • opiskelija osaa soveltaa yleisen kasvatustieteen keskeisiä tutkimusalueita tai yhtä seuraavista valitsemaansa kasvatuspsykologian tutkimusteemoihin liittyvää aihealuetta:
  1. ohjaus, konsultaatio, psykoterapia kasvun ja kehityksen tukemisessa,
  2. oppiminen ja oppimisvaikeudet, koulu- ja koulutuspsykologian kysymykset,
  3. kasvun, kehityksen ja vuorovaikutuksen kysymykset eri ikäkausina sekä kehityksen häiriöt ja niiden kuntoutus,
  4. psykologian ja kasvatuspsykologian teoreettiset ja metodologiset kysymykset

 

Ydinsisältö / teemat

Em. teemoja käsittelevässä seminaarityöskentelyssä ohjataan opiskelijaa kriittiseen tieteelliseen tiedonhakuun, kirjoittamiseen ja keskusteluun sekä rakentavaan yhteisölliseen työskentelyyn oman ja toisten opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittämiseksi.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely 16 t ja itsenäinen työskentely

Syksyllä 2017 aloittaneet opiskelijat osallistuvat proseminaariin tulevana syksynä:

13.09.18  to 14.15-16.00   HU211

20.09.18 o 14.15-16.00   HU211

27.09.18 to 14.15-16.00   HU211

18.10.18 to 14.15-16.00   HU211

08.11.18 to 14.15-16.00   HU211

15.11.18 to 14.15-16.00   HU211

29.11.18 to 14.15-16.00   HUM301

13.12.18 to 14.15-16.00   HUM301

 

Ilmoittaudu opintojaksolle

 

Syksyllä 2018 aloittavat opiskelijat osallistuvat proseminaariin syksyllä 2019!

Arviointiasteikko

Hyväksytty-hylätty

Yhteyshenkilö: Jutta Karhu Heli Kiema-Junes