Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KurssiLaajuusKoodiPeriodi ja suoritusajankohta pääaineopiskelijoilla (esim. K2= 2. vuoden kevät)

Algebralliset rakenteet*

5

802355A

1 (S2)

Sarjat ja approksimointi*

5

800321A

4 (K2)

Metriset avaruudet

5

802358A

3 (K2 tai K3)

Differentiaaliyhtälöt

5

800320A

2 (S2 tai S3)

Kuntalaajennukset

5

802333A

3 (parillinen K)

Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi**

5

801396A

4 (K2 tai K3)

Lukualueet

5

 800347A

 

Johdatus aineenopettajuuteen

Huom! Ei korvaa matematiikan pääaineopiskelijan syventäviä opintoja

5800146P3 (K1)

Salausmenetelmät

5

802336A

Mahdollisesti kesäkurssina

Geometrian perusteet

6

801389A

Mahdollisesti kesäkurssina

Vektorianalyysin jatkokurssi

5

802359A

4 (K2 tai K3)

Lukuteorian perusteet

5

802328A

2 (S2 tai S3)

Differentiaaliyhtälöiden jatkokurssi

5

802334A

3 (parillinen K)

Kompleksianalyysi

5

031077P

1 (S2 tai S3)

Kompleksianalyysin jatkokurssi

5

802338A

2 (parillinen S)

Matemaattiset ohjelmistot

5

802365A

2 (parillinen S)

Numeeriset menetelmät

5

031022P

3 (K2 tai K3)

Numeerinen laskenta

5

802361A

3 (K2 tai K3)

Optimoinnin perusteet

5

031025A

1 (S2 tai S3)

Signaalianalyysi

5

031080A

2 (S2 tai S3)

Inversio-ongelmien peruskurssi

5

802339A

3 (pariton K)

Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi (verkkokurssi)

5

802322A

1-2 (S2 tai S3)

Johdatus regressio- ja varianssianalyysiin**

5

805305A

1 (S2 tai S3)

Johdatus monimuuttujamenetelmiin**

5

805306A

2 (S2 tai S3)