Child pages
  • Kokousartikkelien kirjoitusohjeet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Ohjeet kokousartikkelien / ja abstraktien kirjoittamiseksi ovat tällä sivulla.

  • Osallistuja voi halutessaan lähettää kokousartikelin (max 4 sivua) tai tavanomaisen (n. 1 sivu) abstraktin. Molemmat kirjoitetaan käyttäen samoja MS Word / LaTeX -pohjia.

  • Kokousartikkelit / ja abstraktit julkaistaan sähköisessä muodossa kokouskirjana päivien sivustolla. Lisäksi jokainen artikkeli tulee saataville erillisenä tiedostona.
  • Muista nimetä tiedosto seuraavasti: Sukunimi.Etunimi_GFP2019_xxxx.doc (tai .tex), missä xxxx on lyhyt vapaaehtoinen ja -muotoinen kuvaus esitelmän aiheesta.
  • Artikkeleihin voi lisätä värillisiä kuvia. Muistathan liittää jokaisen kuvan yhteyteen kuvatekstin.
  • Artikkelit on lähetettävä Toni Veikkolaiselle (toni.veikkolainen@helsinki.fi) viimeistään 28.2.2019. Kerrothan saatekirjeessä (sähköpostiviesti) selkeästi a) kuka pitää esitelmän ja b) onko se suullinen vai posteri?

...