Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8.1 ja 9.1   perusteet1_luento_1_2.pdf

15.1  perusteet1_luento3.pdf

16.1  perusteet1_luento4.pdf

22.1  perusteet1_luento5.pdf

23.1  perusteet1_luento6.pdf

29.1 perusteet1_luento7.pdf

30.1 perusteet1_luento8.pdf

5.2 ja 6.2  perusteet1_luento_9_10.pdf

12.2 ja 13.2 perusteet1_luento_11_12.pdf

19.2 perusteet1_luento13.pdf

20.2  Remote use of CTIO 60 cm telescope

Laskuharjoitukset (Katja Matilainen, matilkat@gmail.com)

...

Harjoitus 1, 9.1:  palautus viimeistään 21.1 klo 8:15      15       perusteet1_harj1_korjattu.pdf

Harjoitus 2:   palautus viimeisttän 28.1. klo 8:15             perusteet1_harj2.pdf

Harjoitus 3:   palautus viimeistään 4.2. klo 8:15              perusteet1_harj3.pdf

Harjoitus 4:   palautus viimeistään 11.2 klo 8:15             perusteet1_harj4.pdf

Harjoitus 5: palautus viimeistään 22.2.  klo 14.15           perusteet1_harj5.pdf