Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. missä virheet käsitellään ja miksi siellä?
  2. miten sovellus käyttäytyy jos verkosta tuleva data on virheellistä?
  3. miten sovellus käyttäytyy jos tiedostosta luettu data on virheellistä tai tiedostoa ei ole?
  4. miten virheiden käsittelypaikat liittyvät edellisen tehtävän prosessointiarkkitehtuuriin eli ajonaikaiseen arkkitehtuuriin?

...