© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Redirect
locationhttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=45810027

Section
Column
width70%

Tieteellisellä tekstillä on olemassa omat konventionsa niin tyylin, rakenteen kuin lähdeviittaustenkin suhteen. Tässä osiossa käsitellään tieteellisen tekstin erilaisia konventioita ja tieteellistä kirjoittamisprosessia eri vaiheineen.

Navigation Map
tutkimuksen_tuki-tieteellinen_kirjoittaminen
tutkimuksen_tuki-tieteellinen_kirjoittaminen
wrapAfter3
cellHeight50
cellWidth160
Column

Panel

Edellinen taso