© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Redirect
locationhttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=45810027

Section
borderfalse
Column
width70%

 

Tutkimusrahoitusta erilaisiin käyttötarkoituksiin 

Tutkimusta rahoittavat esim. julkiset tutkimusrahoittajat, säätiöt ja yritykset. Oulun yliopistossa tietoa tutkimusrahoittajista ja henkilökohtaista neuvontaa rahoituksen hakemiseen saa keskitetysti Projektipalveluista

Rahoittajatietokantoja

 

Column

Panel

Edellinen taso