© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Redirect
locationhttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=45810027

Anchor
alku
alku

Section
borderfalse
Column
width70%

Anchor
an1
an1

Tutkimuksen kansainvälinen verkottuminen ja kansainvälinen tutkimusrahoitus

Tutkimuksen kansainvälistymistä tukevat useat rahoittajat ja organisaatiot. Ohessa on esitetty niistä muutamia tärkeimpiä. \

Kansalliset rahoittaja- ja neuvontaorganisaatiot
EU:n tutkimusrahoitus
USA, Japani, muut maat
Tutkimusverkostojen rahoitus
Tutkijaliikkuvuuden palvelut ja ohjeet
Column

Image Modified

Panel

Edellinen taso