© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Redirect
locationhttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=45810027

Anchor
alku
alku

Section
Column
width75%

Anchor
kirjat
kirjat

Miten saat kirjan käyttöösi

 

Painetut kirjat

Image Removed

Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuusnäyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot.

Paikannuksen kautta

Sijainti-linkillä voi tarkistaa kirjan hyllyluokan sijainnin

hyllyittäin

kirjaston kartalla. Lainassa

oleviin kirjoihin

olevaan kirjaan voi tehdä varauksen

.
Lähde: Oula kokoelmatietokanta <https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&PAGE=First> 29.10.2009

Image Removed
Oulan yhteislainaus-palvelun kautta Oulun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat etsiä kirjoja ja lehtiä Kuopiossa sijaitsevan Varastokirjaston tai Kajaanin amk:n kirjaston kokoelmista.
Lähde: https://oula.linneanet.fi 29.10.2009

Image Removed
Yhteislainauksen kautta lainat tai kopiot voi myös tilata itse. Tilattu materiaali saapuu nopeammin, koska tilausta ei tarvitse kierrättää kaukopalvelun kautta.
Lähde: https://oula.linneanet.fi 29.10.2009

Image Removed

ja paikalla olevaan aineistopyynnön.

Yhteislainaus on palvelu, jonka kautta Oulun yliopiston kirjaston asiakkaat voivat itse tilata maksutta kirjoja Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastosta ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta. Yhteislainauksen kautta on mahdollista tilata vain saatavana olevia kirjoja. Sen kautta ei voi varata lainassa olevia kirjoja.

Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Lehtiartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.


Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelupyynnön voi lähettää.

Lähde: http://www.kirjasto.oulu.fi/ 29.10.2009

Voit lainata kirjoja myös yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista.

 


Kirjan voi myös hankkia kustantajilta, välittäjiltä ja kirjakaupoista.
Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston www-sivuilta löytyvien hankinta- ja tilauslomakkeiden avulla.
Lähde Kuvan lähteet: Amazon.com <http://www.amazon.com>, http://www.springer.com/medicine (20.11.2008)

Voit lainata kirjoja myös yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakoulun kirjastoista.
Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto
Oulun ympäristökuntien kirjastot
Pohjanportti on pohjoisten kirjastojen yhteinen tiedonhakuportaali. Oulun, Lapin tai Kajaanin maakuntakirjaston asiakkaana voit saada teoksen etälainaksi toisesta maakuntakirjastosta, jos se on siellä paikalla.
E-kirjat

Image Removed

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset kirjat löytyvät tiedonhaun tieteenalaoppaiden, Nellin tai Oulan kautta.

Nellistä e-kirjoihin pääsee monia-laisista tietokannoista.

Oulasta löytyvien elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan

siihen

e-

kirja -palveluun, jonka kautta kyseinen kirja on luettavissa.
Lähde: https://oula.linneanet.fi/ (29.10.2009)

kirjaan. E-kirjapalvelut löytyvät tieteenalaoppaista tai Nellistä ja niissä voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön.

 


Ebrary on elektronisia kirjoja sisältävä tietokanta. Ebraryn käyttö vaatii lukuohjelman asentamisen omalle koneelle. Jokainen selain vaatii oman asennuksen.
Lähde, missä voi hakea myös kirjojen sisältöjä. Kirjan sisällysluettelossa suurennuslasi-merkki kertoo, missä kappaleissa hakusana esiintyy.
Kuvan lähde: http://site.ebrary.com/lib/oulu 26.7.2010

 

Ellibs-webkirjastosta kirjat ladataan verkosta tietyksi ajaksi omalle koneelle. Palvelu vaatii kirjautumisen.
Lähde Kuvan lähde: http://library.ellibs.com 29.10.2009Image Removed

 

Image Added


Google Book Search (Kirjat) on hyvä apuväline kirjojen etsimiseen. Sen avulla voit etsiä kirjoja (tai niiden tietoja) eri kustantajien ja kirjastojen sivuilta. Tekijänoikeuksista riippuen kirjasta voi saada näkyviin viitteen, sisällysluettelon, näytteitä sisällöstä tai joissakin tapauksissa kokotekstinkin.
Lähde: Google book search 29.10.2009 Kuvan lähde: http://books.google.fi 11.7.2013

 

Anchor
artikkelit
artikkelit

Miten saat lehtiartikkelin käyttöösi

 

E-lehdet

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset lehdet löytyvät Nellin, Oulan tai tiedonhaun tieteenalaoppaiden kautta.

Nellissä lehden nimen vieressä on SFX-linkki Image Added , jonka kautta voi tarkistaa tietokannat tai palvelut, joiden kautta lehti on käytettävissä sekä kokotekstin saatavuuden kussakin tietokannassa. Myös Oulasta pääsee e-lehteen SFX-linkin Image Added kautta.


Hyvä paikka aloittaa lehtien tai lehtiartikkelien etsiminen on Nelli-portaali. Sen kautta on käytettävissä yli 20 000 elektronista lehteä. Lehtiä voi selata aakkosittain tai hakea lehden nimellä (=nimekkeellä). Lehden nimen oikealla puolella olevan SFX-linkin kautta löytyvät tietokannat tai palvelut, joiden kautta lehti on käytettävissä.
Lähdevoi tarkistaa kokoteksin saatavuuden.
Kuvan lähde: Nelli-portaali 29.10.2009Image Removed

 

Image Added
SFX on linkityspalvelu, joka mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien välillä. Sitä käytetään aineiston paikallistamiseen, eli mielenkiintoisen artikkeli- tai kirjaviitteen löydyttyä voi SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin tai tarkistaa omasta kirjastotietokannasta painetun kirjan tai  lehden saatavuus.
Lähde Kuvan lähde: http://sfx.nelliportaali.fi 18. 11.20087.2013

 

Google Scholarin avulla voi etsiä eri tieteenaloihin liittyvää tieteellistä tietoa. Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus viitteessä mainittuun julkaisuun. Artikkelin viitteen voi tallentaa suoraan RefWorksiin. LähdeKuvan lähde: http://scholar.google.fi/ 29.10.2009


Internetistä löytyy myös yksittäisiä www-julkaisuja ja artikkeleita.

Painetut lehdet

Image Removed
Etsittäessä artikkelia painettuna aloitetaan haku tarkistamalla Oulasta, löytyykö viitetiedossa mainittu lehti Oulun yliopiston kirjastoista tai varastokirjastosta (yhteislainaus). Haettaessa Oulasta lehtien sijaintitietoja pitää muistaa käyttää hakuehdoissa lehden koko nimeä tai alkuosaa lehden nimestä, lyhenteet eivät tuota toivottua tulosta.
Jos lehti on elektronisessa muodossa, Oula-tietokannassa lehden viitetiedoissa on

Lehtien etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Sijainti-linkillä voi tarkistaa painetun lehden sijainnin kirjaston kartalla. Jos lehti on elektroninen, lehden tiedoissa on Image Added SFX-linkki, jonka kautta

voi siirtyä kyseiseen

Image Removed
Image Removed
Painettuna tulevien lehtien sijainnin voi tarkistaa paikannuksen kautta kopioimalla sijaintitiedon Paikanna-linkin takaa avautuvaan sijaintihakukenttään.
Lähteet: Oula-kokoelmatietokanta, Smart-Library 19.11.2008

pääsee e-lehteen.

 
Lähde: Oula-kokoelmatietokanta 29.10.2009


 

Miten saat kokousjulkaisun käyttöösi
Anchor
konf
konf

 

Painetut julkaisut

Oulun yliopiston kirjastossa olevat painetut kokousjulkaisut ovat aiheenmukaisissa hyllyissä ja löydettävissä Oula-tietokannasta.


Etsittäessä kokousjulkaisuja Oulasta aloitetaan haku viitteessä mainituilla kokous- tai kokousjulkaisutiedoilla. Oulasta ei voi hakea kokousartikkelin otsikolla. Esim. etsitään kokousjulkaisuja Personal Protective Equipment -seminaarista vuodelta 2005. Löydetään yksi julkaisu.
LähdeKuvan lähde: Oula-kokoelmatietokanta 29.10.2009


Painettuja kokousjulkaisuja ja artikkeleita kannattaa etsiä myös yhteislainauksen kautta. Jos kokousjulkaisua tai -artikkelia ei ole saatavissa Oulun yliopiston kirjaston painetuista tai elektronisista kokoelmista eikä Internetistä, niin sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Palvelu on maksullista. Kokousartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.

E-julkaisut


Elektronisessa muodossa olevia konferenssien kokotekstejä löytyy Oulun yliopistossa IEEE/IEE Electronic Library -tietokannasta (IEEE:n ja IET:n konferenssijulkaisut vuodesta 1988 lähtien) sekä ACM Digital Library -tietokannasta (ACM:n konferenssijulkaisut). Näissä molemmissa tietokannoissa on mahdollista selailla konferenssijulkaisuja tai tehdä hakuja niiden artikkeleista.
Lähteet Kuvan lähteet: IEEE, ACM 22.7.2011

 Konferenssiartikkeleita kannattaa etsiä myös Google Scholarin ja muiden Internetin hakukoneiden avulla esimerkiksi konferenssiartikkelin nimellä.
Mikäli Oulun yliopistolla on käyttöoikeus löytyneeseen artikkeliin sen saa avattua kokotekstinä.
Lähde Kuvan lähde: http://scholar.google.fi/ 22.6.2011

 Internetistä löytyy yksittäisten kokousartikkelien lisäksi luetteloita eri alojen kokouksista.
Tieteellisten seurojen järjestämistä kokouksista saa parhaiten tietoa seurojen kotisivuilta. Sivuilta löytyy usein myös tietoa konferenssijulkaisuista. Julkaisujen kokoteksteihin pääseminen vaatii usein seuran jäsenyyden tai käyttöoikeusmaksun.
Lähteet Kuvan lähteet: http://www.allconferences.com/, http://www.asme.org/events/conferences, http://hfes.org/web/HFESMeetings/meetings.html, http://www.ieee.org/conferences_events/index.html, http://www.siam.org/proceedings/, http://spie.org/x1848.xml?WT.svl=mddp2 (14.7.2011)


Useat viitetietokannat ja kokotekstitietokannat sisältävät viitteitä kokousjulkaisuihin ja -artikkeleihin. Oulun yliopistossa käytössä olevat tietokannat löytyvät tiedonhaun tieteenalaoppaiden tai Nelli-portaalin kautta.Dokumenttityyppirajauksella haun voi usein rajata pelkästään kokousjulkaisuihin. Tietokannoissa saattaa olla myös kokoustietoja sisältäviä kenttiä ja kenttätunnuksia, joita voi hyödyntää tiedonhaussa.

Anchor
patentit
patentit

Miten saat patenttijulkaisun käyttöösi

Image Removed

 

Image Added
Patentteihin liittyvää tietoa sekä myös patenttihakemuksia ja -julkaisuja kokonaisuudessaan on runsaasti saatavilla ilmaiseksi internetin kautta. Patenttitiedon etsinnän voi aloittaa Nelli-portaalistaTiedonhaun tieteenalaoppaista, johon on koottu keskeisiä ilmaisia patenttitietokantoja, patenttiluokituksia ja muita hyödyllisiä linkkejä mm. eri maiden patenttivirastojen sivuille ja internetin patenttipalveluihin.
Lähde Kuvan lähde: Tiedonhaun tieteenalaoppaat < http://wwwlibguides.nelliportaalioulu.fi> 29.10.2009

Image Removed

/content.php?pid=331496> 23.8.2013

 

Image Added

Jos halutaan löytää tietty patenttihakemus tai patentti, niin Nelli-portaalin keskeisimmistä ilmaisista patenttitietokannoista löytyvä Euroopan patenttiviraston Esp@cenetEspacenet-palvelu on hyvä paikka aloittaa etsiminen. Esp@cenet Espacenet sisältää runsaasti patenttihakemusten kokotekstejä vaatimuksineen ja piirustuksineen. Lisäksi löytyy tietoja kyseisen patentin patenttiperheestä ja saatavilla sitä kautta voi olla saada myös muita erikielisiä patenttijulkaisuja samasta keksinnöstä. Esp@cenet Espacenet sisältää pääasiassa patenttihakemuksia. Tietoa myönnetyistä patenteista tai patentin käsittelytietoja joutuu hakemaan usein useammasta lähteestä. LähdeKuvan lähde: Esp@cenet Espacenet <http://ep.espacenet.com> 2923.108.20092013Image Removed

 

Image Added
Suomessa patenttiviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Sen www-sivujen kautta on käytettävissä useita patentteihin liittyviä tietokantoja. Esimerkiksi PatInfosta voi etsiä mm. käsittely- ja voimassaolotietoja PRH:lle tehdyistä patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista.Julkaisujen kokotekstejä tietokanta ei sisällä, mutta viitteessä on linkki Esp@cenetEspacenet-FI-tietokantaan, jonka kautta on mahdollista saada myös julkaisujen suomenkielisiä kokotekstejä.
Lähde: PRH 9.12.2008Suomessa voimaan saatetut EP-patentit löytyvät PRH:n FI-EP-tietokannasta.
Kuvan lähde: Patentti- ja rekisterihallitus < http://www.prh.fi/fi/patentit/julkaisut/patinfo.html 23.8.2013


Patentti- ja hakemusnumeron esitysmuoto kuten esim. US2001020134 A1 (hakemus) tai US6520920 B2 (patentti) koostuu maakoodista (US), numero-osasta (2001020134) ja usein julkaisutyyppikoodista (A1, B2). Esitysformaatit vaihtelevat kuitenkin tietokantakohtaisesti. Lisäksi viitetietokannoissa saattaa olla vielä patenttitietokannoista poikkeavia esitysmuotoja. Tiedonhaussa formaatti on aina oltava sama kuin haettavassa tietokannassa.

Esimerkissä Esp@cenetista Espacenetista saadulla suomalaisella patenttihakemusnumerolla FI20060005334 halutaan tarkistaa hakemuksen status PatInfo-tietokannasta, tällöin numero muutetaan Patinfon ymmärtämään muotoon eli 20065334. Tietokannan ohjeista näkee, missä muodossa ja monellako merkillä numero ilmaistaan, tarvittaessa voi lisätä tai vähentää välinollia.
Lähde Kuvan lähde: PatInfo <http://patent.prh.fi/patinfo> 1926.57.20092010

Panel

Sivun alkuun

Column

Panel

Edellinen taso

Panel

Sivun sisällys
- Miten saat kirjan käyttöösi
- Miten saat lehtiartikkelin käyttöösi
- Miten saat kokousjulkaisun käyttöösi
- Miten saat patenttijulkaisun käyttöösi

Panel

Katso myös
- Tieteenalojen tiedonlähteitä